Passieboeken


P
assieboeken is een initiatief van Uitgeverij Oostland. De boeken en verhalenbundels die in deze reeks verschijnen, hebben het thema passie als rode draad en worden geschreven door gedreven, enthousiaste en passievolle auteurs. 

Kenmerkend voor de verhalenbundels is dat de groep schrijvers varieert. Niet iedere schrijver werkt aan elk deel mee; immers iedere auteur heeft zijn/haar eigen niche. Vaste deelnemers en/of kartrekkers zijn Arie van Driel en Jennefer Zuniga de Jong. Met medewerking van schrijvers uit verschillende genres maken zij steeds weer een nieuw juweel voor de ketting van passieboeken.

De verhalenbundels moeten voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Het draait om één en hetzelfde thema/onderwerp in alle verhalen.
  • Elke bundel bevat minimaal tien, maximaal vijftien verhalen van verschillende schrijvers.
  • Iedere schrijver benadert het onderwerp op zijn/haar manier, waarbij kwaliteit van schrijven bovenaan staat. We willen natuurlijk wel hoogwaardige bundels leveren.
  • Er wordt met passie over passie geschreven.
  • De verkoopprijs van de bundels is maximaal € 15,00 per stuk.
  • De opbrengsten van de bundels gaan (na aftrek van gemaakte kosten) naar een nader te bepalen goed doel.
  • Omdat de boeken qua styling en binnenwerk in de reeks moeten passen ligt de verantwoordelijkheid van de opmaak bij de uitgever.

Heeft u ideeën voor een goed Passieboek? Of wilt u zelf een boek uitgeven dat volgens u in deze reeks past? Schroom dan niet en neem contact op met: mail@passieboeken.nl