Stil LevenE
enzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Niet alleen onder oudere mensen. De groep jongeren die zich in de steek gelaten voelt, groeit zelfs gestaag.
Meer dan één miljoen Nederlanders hebben er dagelijks last van.
In de bundel STIL LEVEN vertellen tien slachtoffers hun indringende verhaal. Het zijn geen mooie verhalen, eerder trieste vertellingen vol emoties en tranen. Over zelfmoord, de buren bij wie het wél gezellig is, alleen opstaan uit bed en er na een eenzame dag ook weer alleen instappen; zonder ook maar één woord met iemand te hebben gesproken.
Maar ook over de oorzaken van hun eenzame leven: mishandeling, ontucht, door familie opgeborgen in een verpleeghuis.
Kortom, tien intrigerende verhalen die binnenkomen; ze geven immers een hard en pijnlijk inzicht in wat eenzaamheid nu precies is. En het kan iedereen overkomen....

De tien verhalen in de bundel STIL LEVEN zijn gebaseerd op interviews en gesprekken en zijn geen fictie.

Deelnemende auteurs:

Nick Steenkamp
Marguerite de Ruijter
Debbie van den Nieuwendijk
Charmaine Hulsbosch
Arie van Driel
Shirley Ann Benda
Diana van Bezouwen
Eveline van Dongen
Nandita Doelam
Jennefer Zuniga - De Jong
Redactie: Gerard van de Schootbrugge   De opbrengst van Stil Leven wordt gedoneerd aan Coalitie Erbij.


Stil Leven gedicht

Toen hij door de zure appels heen moest bijten
en daarnaast door het onnoemelijk vele stof
waar pijn van eenzaamheid in hem niet deed slijten
geraakten zijn beide ogen juist enorm dof

alleen was hij met alle vier de muren
de dagen deden aardedonker aan
inwendig begon hij meer dan eens te verzuren
negativiteit deed in zijn kielzog staan

de eenzaamheid sprak zo meedogenloos in zijn leven
een warmte werd een snijdende kilte
nu is hij door een gewilde rust omgeven
die gekenmerkt wordt door het geluid van stilte

(c) Patrick Rietveld